KLD VRÁTNA – CHLEB

Informácie o prevádzke kabínkovej lanovky na Snilovské sedlo získate na týchto tel. číslach:

041 / 5695 642
041/  5695 312
+421 903 266 231
www.vratna.sk

 

prevadzka2012

 

V prípade silného vetra a nepriaznivého počasia si stredisko vyhradzuje právo prevádzku KLD prerušiť do odvolania.
Bližšie informácie o prevádzke KLD Chleb a iné požiadavky ohľadom prepravy skupín osôb získate:tel.č. +421 903 266 231

*Objednávku na prepravu mimo prevádzkových hodín je nutné zaslať minimálne 1 deň vopred na infocentrum@vratna.sk a telefonicky potvrdiť na tel. čísle +421 903 266 231.

 

Cenník KLD Chleb 2012

platný od 30.4. do 31.10.2012

Typ lístka dospelí
juniori
deti/seniori
KLD Chleb h/d ↑↓
10,00 € 8,50 € 7,00 €
KLD Chleb hore ↑
8,50 € 7,50 € 6,50 €
KLD Chleb dole ↓
3,00 €
Rodina 2+1 ↑↓
25,00 €
Rodina 2+2 ↑↓
29,00 €
Rodina 2+3 ↑↓
32,00 €
batožina, pes
3,00 €

Pre skupiny na každých 10 obojsmerných lístkov, 1 ďalší lístok za 1€

Možné zľavy pre ubytovaných hostí v partnerských zariadeniach (u členov organizácie cestovného ruchu Malá Fatra)

  • Juniori od 13 do 19 rokov, držitelia kariet EURO<26, GO<26, ISIC a ITIC (vek pri kúpe preukázať dokladom totožnosti, nárok na zľavu kartou zliav + doklad totožnosti)
  • Seniori muži a ženy nad 60 rokov a držitelia preukazu ZŤP (preukázať sa dokladom totožnosti)
  • Deti sa musia na požiadanie preukázať preukazom poistenca alebo cestovným pasom