PROJEKT UČIACE SA REGIÓNY

Vrámci projektu Učiace sa regióny ďalej prebiehajú školenia.
Dňa 15.11.2014 prebehlo školenie zamerané na
” produkt zariadenia v cestovnom ruchu, produkt destinácie”

V prípade , že by ste mali  záujem sa zúčasťniť niektorého školenia, ( školenie je zdarma)
môžete nás kontaktovať na tel. čísle – 0903 793 100 ,alebo na e-maily ztt@ztt.sk