Čerpacia stanica Slovnaft

Terchová Vyšné Kamence
Otvorené:
leto: 06:00 – 22:00
zima: 06:00 – 20:00
041/5695 319